16.01.2020

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim się w dniu 21 stycznia 2020 r. o godz. 1530 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Informacja dotycząca organizacja ferii zimowych.

  3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Font Resize
Contrast