15.05.2020

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim się w dniu 19 maja 2020 r. o godz. 1530 Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Informacja zbiorcza o realizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 2020 na terenie miasta Oświęcim.

  3. Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji ,,Rocznego programu współpracy miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego”.

  4. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  5. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2019 r. oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2019 rok Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu, Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Font Resize
Contrast