12.06.2020

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim się w dniu 16 czerwca 2020 r. o godz. 1530 Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  3. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2019 r. – c.d.

  4. Informacja dotycząca organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich 2020 oraz funkcjonowania Hali Sportowej przy SP 8 w Oświęcimiu.

  5. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2020 r.

  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Font Resize
Contrast