05.08.2020

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim się w dniu 18 sierpnia 2020 r. o godz. 1530 Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Informacja o organizacji roku szkolnego 2020/2021.

  3. Informacja dotycząca funkcjonowania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Oświęcimiu w okresie ferii zimowych.

  4. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Font Resize
Contrast