01.09.2020

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim się w dniu 08 września 2020 r. o godz. 1530 Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1.  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2.  Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2020 r. – w zakresie właściwości Komisji.
  3.  Analiza pracy i działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.
  4.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Font Resize
Contrast