17.09.2020

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim się w dniu 22 września 2020 r. o godz. 1530 Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

    1.  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
    1.  Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2020 r. – w zakresie właściwości Komisji.
    1.  Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
    1.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.