26.11.2020

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim się w dniu 1 grudnia 2020 r. o godz. 1530 Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.
  2. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021 – c.d.
  3. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2021 r.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.