27.01.2021

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 2 lutego 2021 r. o godz. 15.30 Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Informacja dotycząca zasad szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w związku z pandemią – spotkanie z dyrektorami Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 8 i Nr 11

  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.