27.05.2021

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 1 czerwca 2021 r. o godz. 15.30 Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Omówienie propozycji w sprawie podjęcia działań zmierzających do budowy na terenie miasta pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią.

  3.  

    Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2021 r.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.