12.08.2021

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2021 r. o godz. 15.30 sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 a następne na stadionie KS „Soła Oświęcim.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  2. Wizytacja obiektu Klubu Sportowego „Soła Oświęcim”.

  1. Sprawy bieżące i wolne wnioski.