15.10.2021

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 19 października 2021 r. o godz. 15:30 sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 .

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  1. Analiza Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.

  2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  3. Analiza sprawozdania z przebiegu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, realizowanego przez instytucje i organizacje działające na terenie miasta.

  1. Sprawy bieżące i wolne wnioski.