12.01.2022

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 18 stycznia 2022 r. o godz. 15.30 sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 .

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  1. Funkcjonowanie Spółki Oświęcimski Sport.

  2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji z2021 r.

  1. Sprawy bieżące i wolne wnioski.