09.02.2022

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 15 lutego 2022 r. o godz. 15.30 sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 .

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  1. Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 8 w Oświęcimiu.

  2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  1. Sprawy bieżące i wolne wnioski.