11.05.2022

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 17 maja 2022 r. o godz. 1530 sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 .

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  2. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2021 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2021 rok Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu, Muzeum Zamek w Oświęcimiu – c.d.

  3. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2022 r.

  1. Sprawy bieżące i wolne wnioski.