09.06.2022

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r. o godz. 15.30 sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 .

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  1. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2021 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2021 rok Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu, Muzeum Zamek w Oświęcimiu – c.d.

  2. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

  3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  1. Sprawy bieżące i wolne wnioski.