19.05.2023

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 23 maja 2023 r. o godz. 15.30 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 .

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  1. Spotkanie z Prezesem Spółki “Oświęcimski Sport” w Oświęcimiu.

  2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  3. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2023 r.

  1. Sprawy bieżące i wolne wnioski.