15.09.2023

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 19 września 2023 r. o godz. 15.30 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  1. Sprawy bieżące i wolne wnioski.