16.02.2024

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 r. o godz. 15.30 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  1. Analiza Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Oświęcim za rok 2023.

  2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  3. Informacja o podjętych i zrealizowanych działaniach w ramach „Roku Inicjatyw Pokojowych”

  1. Sprawy bieżące i wolne wnioski.