05.11.2012

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 6 listopada 2012 r. o godz. 15.30 w Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) przy ul.Zamkowej 1.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przygotowanie i realizacja remontu i przebudowy Zamku Piastowskiego wraz z wieżą zamkową.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 6 listopada 2012 r. o godz. 15.30 w Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) przy ul.Zamkowej 1.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przygotowanie i realizacja remontu i przebudowy Zamku Piastowskiego wraz z wieżą zamkową.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.