11.02.2011

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 15 lutego 2011 r. o godz. 15.30 w Zespołe Szkół Nr 1 przy ul. Słowackiego 41 w Oświęcimiu.
 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 15 lutego 2011 r. o godz. 15.30 w Zespołe Szkół Nr 1 przy ul. Słowackiego 41 w Oświęcimiu.
 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli miejskich – wykorzystanie bazy dydaktycznej, pomoce naukowe, sytuacja finansowa placówek oświatowych.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.