03.01.2013

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 8 stycznia 2013 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działania promocyjne miasta podejmowane przez Wydział Promocji Miasta oraz jednostki miejskie – wizyta w MCiT.
2. Organizacja ferii zimowych.
3. Planowane działania Wydziału Promocji Miasta dotyczące obchodów „Roku Kultury”.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2012 rok.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 8 stycznia 2013 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działania promocyjne miasta podejmowane przez Wydział Promocji Miasta oraz jednostki miejskie – wizyta w MCiT.
2. Organizacja ferii zimowych.
3. Planowane działania Wydziału Promocji Miasta dotyczące obchodów „Roku Kultury”.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2012 rok.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.