31.01.2013

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 lutego 2013 r. o godz. 15.30 w Szkole Podstawowej Nr 5 w Oświęcimiu przy ul. Kalicińskiego 5.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie orlików zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim oraz funkcjonowanie hali sportowej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 lutego 2013 r. o godz. 15.30 w Szkole Podstawowej Nr 5 w Oświęcimiu przy ul. Kalicińskiego 5.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie orlików zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim oraz funkcjonowanie hali sportowej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.