28.03.2013

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2013 r. o godz. 15.30 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli – spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych.
2. Przegląd wybranych obiektów oświatowych – wizytacja Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Oświęcimiu.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2013 r. o godz. 15.30 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli – spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych.
2. Przegląd wybranych obiektów oświatowych – wizytacja Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Oświęcimiu.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.