12.04.2013

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2013 r. o godz. 15.30 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2012.
3. Informacja na temat realizacji zadania pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia".
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2013 r. o godz. 15.30 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2012.
3. Informacja na temat realizacji zadania pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia".
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.