27.06.2013

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 2 lipca 2013 r. o godz. 14.30 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 25 a następnie w Miejskim Gimnazjum Nr 3 w Oświęcimiu przy ul. Krasickiego 16.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Organizacja obiadów dla uczniów SP 9 uczęszczających do Szkoły Muzycznej.
2. Dyskusja na temat przyszłości Miejskiego Gimnazjum Nr 3 w Oświęcimiu.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 2 lipca 2013 r. o godz. 14.30 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 25 a następnie w Miejskim Gimnazjum Nr 3 w Oświęcimiu przy ul. Krasickiego 16.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Organizacja obiadów dla uczniów SP 9 uczęszczających do Szkoły Muzycznej.
2. Dyskusja na temat przyszłości Miejskiego Gimnazjum Nr 3 w Oświęcimiu.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.