12.09.2013

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 17 września 2013 r. o godz. 15.30 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Pileckiego w Oświęcimiu, przy ul. Kolbego 8.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Plany i perspektywy rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 17 września 2013 r. o godz. 15.30 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Pileckiego w Oświęcimiu, przy ul. Kolbego 8.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Plany i perspektywy rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.