14.03.2011

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 15 marca 2011 r. o godz. 15.00 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 w Oświęcimiu.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 15 marca 2011 r. o godz. 15.00 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

2.Spotkanie dotyczące dalszego dopuszczenia hali lodowej do użytkowania po upływie okresu warunkowego dopuszczenia do użytkowania.
3 Sprawy bieżące i wolne wnioski.