25.03.2011

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 29 marca 2011 r. o godz. 15.00 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 w Oświęcimiu.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 29 marca 2011 r. o godz. 15.00 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.