28.02.2014

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 4 marca 2014 r. o godz. 15.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu przy ul. Nojego 2B.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza wyników sprawdzianów po szkołach podstawowych i egzaminów gimnazjalnych dla miasta Oświęcim.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 4 marca 2014 r. o godz. 15.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu przy ul. Nojego 2B.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza wyników sprawdzianów po szkołach podstawowych i egzaminów gimnazjalnych dla miasta Oświęcim.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.