14.03.2014

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 18 marca 2014 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność i funkcjonowanie Fundacji Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy.
2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
3. Sprawozdanie z przebiegu ferii zimowych.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 18 marca 2014 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność i funkcjonowanie Fundacji Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy.
2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
3. Sprawozdanie z przebiegu ferii zimowych.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.