05.05.2014

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 6 maja 2014 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Wizytacja boisk przy Miejskim Gimnazjum Nr 3 w Oświęcimiu.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2013 rok.
3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
4. Analiza projektu Statutu Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 6 maja 2014 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Wizytacja boisk przy Miejskim Gimnazjum Nr 3 w Oświęcimiu.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2013 rok.
3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
4. Analiza projektu Statutu Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.