28.05.2014

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 3 czerwca 2014 r. o godz. 15.30 w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu przy Pl. Ks. J. Skarbka 5.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność i funkcjonowanie Centrum Żydowskiego w Oświecimiu – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 3 czerwca 2014 r. o godz. 15.30 w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu przy Pl. Ks. J. Skarbka 5.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność i funkcjonowanie Centrum Żydowskiego w Oświecimiu – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.