11.06.2014

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 17 czerwca 2014 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Przygotowanie do akcji „Lato 2014”.
3. Działalność i funkcjonowanie KS Niwa Oświęcim.
4. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2014 r.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 17 czerwca 2014 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Przygotowanie do akcji „Lato 2014”.
3. Działalność i funkcjonowanie KS Niwa Oświęcim.
4. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2014 r.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.