25.06.2014

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 1 lipca 2014 r. o godz. 15.30 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Oświęcimiu przy ul. Królowej Jadwigi 12.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 1 lipca 2014 r. o godz. 15.30 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Oświęcimiu przy ul. Królowej Jadwigi 12.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.