20.10.2014

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 października 2014 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja o realizacji programu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 r.
2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświecim.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 października 2014 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja o realizacji programu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 r.
2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświecim.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.