12.12.2014

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 16 grudnia 2014 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświecim.
2. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2015 r. oraz uchwał okołobudżetowych.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
4. Ustalenie stałych terminów posiedzeń.
5. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2015 r.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 16 grudnia 2014 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświecim.
2. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2015 r. oraz uchwał okołobudżetowych.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
4. Ustalenie stałych terminów posiedzeń.
5. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2015 r.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.