13.02.2015

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 17 lutego 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Wyrażenie opinii ws przystąpienia do Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina.
2. Informacja o organizacji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 2015 r.
3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Oświęcim.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 17 lutego 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Wyrażenie opinii ws przystąpienia do Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina.
2. Informacja o organizacji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 2015 r.
3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Oświęcim.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.