17.04.2015

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja z działań realizowanych w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży przez oświęcimskie instytucje i organizacje pozarządowe.
2. Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2014 r.
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2014 r.
4. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja z działań realizowanych w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży przez oświęcimskie instytucje i organizacje pozarządowe.
2. Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2014 r.
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2014 r.
4. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.