25.06.2015

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 lipca 2015 r. o godz. 15.30 w Muzeum Zamek w Oświęcimiu przy ul. Zamkowej 1.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Muzeum Zamek w Oświęcimiu
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 lipca 2015 r. o godz. 15.30 w Muzeum Zamek w Oświęcimiu przy ul. Zamkowej 1.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Muzeum Zamek w Oświęcimiu
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.