12.11.2021

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 16 listopada 2021 r. o godz. 1530 sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 .

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  2. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2022 rok.

  1. Sprawy bieżące i wolne wnioski.