23.12.2010

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 27 grudnia 2010 r. o godz. 1400 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 27 grudnia 2010 r. o godz. 1400 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.