07.03.2014

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 10 marca 2014 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 10 marca 2014 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.