02.07.2012

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego   Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 4 lipca 2012 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Śniadeckiego.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – posiedzenie wyjazdowe do schronu.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego   Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 4 lipca 2012 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Śniadeckiego.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – posiedzenie wyjazdowe do schronu.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.