23.08.2012

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego   Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2012 r. o godz. 15.30 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Funkcjonowanie Straży Miejskiej, monitoring a bezpieczeństwo miasta – posiedzenie w Straży Miejskiej.
2.Analiza projektów uchwał.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego   Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2012 r. o godz. 15.30 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Funkcjonowanie Straży Miejskiej, monitoring a bezpieczeństwo miasta – posiedzenie w Straży Miejskiej.
2.Analiza projektów uchwał.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.