06.09.2012

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego   Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 10 września 2012 r. o godz. 15.30 w sali ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Omówienie spraw w zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Oświęcim.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego   Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 10 września 2012 r. o godz. 15.30 w sali ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Omówienie spraw w zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Oświęcim.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.