05.06.2012

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Wspólne posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 czerwca 2012 r. o godz. 15.00 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Informacja w zakresie decyzji i działań niezbędnych do podjęcia w celu wdrożenia w mieście Oświęcim przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 czerwca 2012 r. o godz. 15.00 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Informacja w zakresie decyzji i działań niezbędnych do podjęcia w celu wdrożenia w mieście Oświęcim przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.