07.04.2011

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Spiolecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2011 r. o godz. 15.30 w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 2.

Temat posiedzenia:
1.Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu – spotkanie z dzielnicowymi.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Spiolecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2011 r. o godz. 15.30 w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 2.

Temat posiedzenia:
1.Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu – spotkanie z dzielnicowymi.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.