27.06.2013

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 2 lipca 2013 r. o godz. 8.00 w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu ul. Ostatni Etap 6

Temat posiedzenia:
Działalność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. W Oświęcimiu – posiedzenie wyjazdowe.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 2 lipca 2013 r. o godz. 8.00 w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu ul. Ostatni Etap 6

Temat posiedzenia:
Działalność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. W Oświęcimiu – posiedzenie wyjazdowe.