08.09.2016

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 12 września 2016 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście Oświęcim za I półrocze 2016 r.
2. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2016 r.
3. Analiza projektu zmiany organizacji ruchu na ulicach Zawidzkiego, Matejki, Czecha, Czarnieckiego i Łukasiewicza w Oświęcimiu.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 12 września 2016 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście Oświęcim za I półrocze 2016 r.
2. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2016 r.
3. Analiza projektu zmiany organizacji ruchu na ulicach Zawidzkiego, Matejki, Czecha, Czarnieckiego i Łukasiewicza w Oświęcimiu.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.