25.10.2016

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 26 października 2016 r. o godz. 13.45 w Oświęcimskim Centrum Kultury przy ul. Śniadeckiego 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu uchwały Rady Miasta Oświęcim.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 26 października 2016 r. o godz. 13.45 w Oświęcimskim Centrum Kultury przy ul. Śniadeckiego 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu uchwały Rady Miasta Oświęcim.